2016 2014 2013 2012 2011
01 VII 2016
Uzyskanie certyfikatów jakości IFS Broker oraz IFS Logistics

W czerwcu 2016 roku Targban pomyślnie przeszedł audyty certyfikujące i tym samym otrzymał certyfikację standardów jakości International Featured Standards Broker oraz Logistics.

Certyfikaty IFS poświadczają, że certyfikowana firma prowadzi procesy, które są odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jakości produktów, oraz że procesy te realizowane są według specyfikacji klienta.

Celem wprowadzenia Standardów IFS jest uzyskanie przejrzystości i zaufania między dostawcami, odbiorcami oraz firmą Targban w całym łańcuchu dostaw.

Uzyskanie certyfikatów jakości IFS Broker oraz IFS Logistics

01 VII 2016

W czerwcu 2016 roku Targban pomyślnie przeszedł audyty certyfikujące i tym samym otrzymał certyfikację standardów jakości International Featured Standards Broker oraz Logistics.

Certyfikaty IFS poświadczają, że certyfikowana firma prowadzi procesy, które są odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jakości produktów, oraz że procesy te realizowane są według specyfikacji klienta.

Celem wprowadzenia Standardów IFS jest uzyskanie przejrzystości i zaufania między dostawcami, odbiorcami oraz firmą Targban w całym łańcuchu dostaw.

Drukuj
06 I 2014
Przejęcie przez Targban dojrzewalni bananów Del Monte Poland

Dnia 1 grudnia 2013 roku Targban zawarł umowę przejęcia dojrzewalni bananów należącej do Del Monte Poland, filii globalnego producenta i dystrybutora świeżych owoców i warzyw Fresh Del Monte Produce Inc.

Nowy, zlokalizowany pod Warszawą obiekt, znacznie rozszerzy nasze możliwości operacyjne w ramach jednego z naszych flagowych produktów oraz pozwoli nam wzmocnić pozycję wiodącego dostawcy świeżych produktów dla największych grup handlowych oraz lokalnych liderów handlu hurtowego w Europie Wschodniej.

 

Przejęcie przez Targban dojrzewalni bananów Del Monte Poland

06 I 2014

Dnia 1 grudnia 2013 roku Targban zawarł umowę przejęcia dojrzewalni bananów należącej do Del Monte Poland, filii globalnego producenta i dystrybutora świeżych owoców i warzyw Fresh Del Monte Produce Inc.

Nowy, zlokalizowany pod Warszawą obiekt, znacznie rozszerzy nasze możliwości operacyjne w ramach jednego z naszych flagowych produktów oraz pozwoli nam wzmocnić pozycję wiodącego dostawcy świeżych produktów dla największych grup handlowych oraz lokalnych liderów handlu hurtowego w Europie Wschodniej.

 

Drukuj
25 IX 2013
Uruchomienie nowej powierzchni magazynowej oraz zautomatyzowanej linii sortowniczej

W dniu 30.04.2013 rozpoczęliśmy użytkowanie nowego obiektu magazynowo-biurowego na terenie Rynku Hurtowego w Broniszach.

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 30.04.2013 rozpoczęliśmy użytkowanie nowego obiektu magazynowo-biurowego. Obiekt ma powierzchnię 1,800m2 i znajduje się w Hali Magazynowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. Obiekt wyposażony jest w dwa pomieszczenia chłodnicze, dwie zautomatyzowane linie do sortowania owoców oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne. Suma wykorzystywanej przez Targban powierzchni magazynowo-chłodniczej to teraz 8,000m2.

Uruchomienie nowej powierzchni magazynowej oraz zautomatyzowanej linii sortowniczej

25 IX 2013

W dniu 30.04.2013 rozpoczęliśmy użytkowanie nowego obiektu magazynowo-biurowego na terenie Rynku Hurtowego w Broniszach.

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 30.04.2013 rozpoczęliśmy użytkowanie nowego obiektu magazynowo-biurowego. Obiekt ma powierzchnię 1,800m2 i znajduje się w Hali Magazynowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. Obiekt wyposażony jest w dwa pomieszczenia chłodnicze, dwie zautomatyzowane linie do sortowania owoców oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne. Suma wykorzystywanej przez Targban powierzchni magazynowo-chłodniczej to teraz 8,000m2.

Drukuj
06 I 2012
Plimsoll: Targban wśród 50 najlepszych partnerów handlowych na świecie

Pragniemy poinformować, że Targban Sp. z o.o. został po raz drugi zaliczony przez Plimsoll Worldwide Business Intelligence („Plimsoll“) do grona 50 najlepszych partnerów handlowych w branży dystrybucji owoców i warzyw na świecie. Ranking został opublikowany w wydanym w grudniu raporcie Top 1000 Global Fruit & Vegetable Wholesalers Industry Analysis. Analiza przeprowadzona przez Plimsoll wykazała, że Targban wyróżnia się na tle przedsiębiorstw z branży zarówno pod względem tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, jak również siły finansowej, które były kluczowymi parametrami branymi do oceny.

O Plimsoll Worldwide Business Intelligence

Plimsoll jest istniejącym od 1987 roku światowym liderem zajmującym się dostarczaniem raportów branżowych oraz analiz biznesowo-finansowych dotyczących róźnych sektorów gospodarki.

www.plimsollworld.com

Plimsoll: Targban wśród 50 najlepszych partnerów handlowych na świecie

06 I 2012

Pragniemy poinformować, że Targban Sp. z o.o. został po raz drugi zaliczony przez Plimsoll Worldwide Business Intelligence („Plimsoll“) do grona 50 najlepszych partnerów handlowych w branży dystrybucji owoców i warzyw na świecie. Ranking został opublikowany w wydanym w grudniu raporcie Top 1000 Global Fruit & Vegetable Wholesalers Industry Analysis. Analiza przeprowadzona przez Plimsoll wykazała, że Targban wyróżnia się na tle przedsiębiorstw z branży zarówno pod względem tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, jak również siły finansowej, które były kluczowymi parametrami branymi do oceny.

O Plimsoll Worldwide Business Intelligence

Plimsoll jest istniejącym od 1987 roku światowym liderem zajmującym się dostarczaniem raportów branżowych oraz analiz biznesowo-finansowych dotyczących róźnych sektorów gospodarki.

www.plimsollworld.com

Drukuj
27 XII 2011
Targban ponownie wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw

Mamy przyjemność poinformować, że Targban Sp. z o. o. po raz drugi z rzędu został sklasyfikowany przez tygodnik Polityka wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw. W 2010 roku Spółka osiągnęła 427 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, co dało jej 421. miejsce wśród największych przedsiębiorstw w Polsce oraz 37. miejsce wśród przedsiębiorstw działających w branży handlowej. Targban jest jedyną spółką zajmującą się dystrybucją świeżych owoców i warzyw, która znalazła się w rankingu. Tegoroczny skok o 55 miejsc (w 2009 roku Targban został sklasyfikowany na 476. miejscu) daje Spółce 27. miejsce wśród najszybiej rosnących przedsiębiorstw na Liście 500 oraz 2. miejsce wśród najszybiej rosnących przedsiębiorstw z branży handlowej.

O tygodniku Polityka

Polityka jest tygodnikiem społeczno-politycznym wydawanym od 1957 roku. Tematyka czasopisma obejmuje wydarzenia społeczne, polityczne, gospodarcze oraz naukowe z Polski, Europy i świata. Polityka osiąga nakład ponad 140 tys. egzemplarzy zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród polskich tygodników opinii.

www.polityka.pl

O Liście 500

Lista 500 jest rankingiem największych polskich firm publikowanym co roku przez ogólnopolski tygodnik opiniotwórczy Polityka. Ranking obejmuje przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów i branż, które są klasyfikowane na podstawie osiągniętych w zeszłym roku przychodów ze sprzedaży.

www.lista500.polityka.pl

14 XI 2011
Otrzymanie przez Targban Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej

Mamy przyjemność poinformować , że firma Targban pomyślnie przeszła weryfikację firmy Dun & Bradstreet Poland i tym samym znalazła się w zaszczytnym gronie firm uhonorowanych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.

Certyfikat ten przyznawany jest jedynie tym przedsiębiorstwom, których dane finansowe dają gwarancję wysokiego poziomu płynności.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland ("D&B"). Do grona uhonorowanych należą wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności finansowej według oceny D&B. Wyróżnieni certyfikatem to firmy w bardzo silnej kondycji finansowej, dającej gwarancję wysokiej zdolności i płynności finansowej a także których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Otrzymanie Certyfikatu to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez D&B jest honorowane na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

Materiały do pobrania:

download Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Targban Sp. z o.o.

Targban ponownie wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw

27 XII 2011

Mamy przyjemność poinformować, że Targban Sp. z o. o. po raz drugi z rzędu został sklasyfikowany przez tygodnik Polityka wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw. W 2010 roku Spółka osiągnęła 427 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, co dało jej 421. miejsce wśród największych przedsiębiorstw w Polsce oraz 37. miejsce wśród przedsiębiorstw działających w branży handlowej. Targban jest jedyną spółką zajmującą się dystrybucją świeżych owoców i warzyw, która znalazła się w rankingu. Tegoroczny skok o 55 miejsc (w 2009 roku Targban został sklasyfikowany na 476. miejscu) daje Spółce 27. miejsce wśród najszybiej rosnących przedsiębiorstw na Liście 500 oraz 2. miejsce wśród najszybiej rosnących przedsiębiorstw z branży handlowej.

O tygodniku Polityka

Polityka jest tygodnikiem społeczno-politycznym wydawanym od 1957 roku. Tematyka czasopisma obejmuje wydarzenia społeczne, polityczne, gospodarcze oraz naukowe z Polski, Europy i świata. Polityka osiąga nakład ponad 140 tys. egzemplarzy zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród polskich tygodników opinii.

www.polityka.pl

O Liście 500

Lista 500 jest rankingiem największych polskich firm publikowanym co roku przez ogólnopolski tygodnik opiniotwórczy Polityka. Ranking obejmuje przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów i branż, które są klasyfikowane na podstawie osiągniętych w zeszłym roku przychodów ze sprzedaży.

www.lista500.polityka.pl

Drukuj

Newsletter W naszej firmie wiele się dzieje.
Zaprenumeruj nasz newsletter!
W naszej firmie wiele się dzieje. Zaprenumeruj nasz newsletter!